Taisykės ir sąlygos

STARFLIX ELEKTRONINIU BŪDU ĮSIGYTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1.1. Sąlygų paskirtis

 

1.1.1. Šios sąlygos nustato bendrąsias sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo taisykles, taip pat specialiąsias atskirų paslaugų ar paslaugų paketų sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo taisykles, taikomas visiems fiziniams ar juridiniams asmenims elektroniniu būdu įsigijantiems Starflix teikiamas paslaugas.

1.1.2. Sąlygos pateikiamos kiekvienam klientui prieš įsigijant paslaugas. Paslaugų įsigijimas reiškia šių sąlygų priėmimą.

 

1.2. Pagrindinės šių sąlygų savokos

 

1.2.1. Starflix – UAB „Starflix Vilnius“, juridinio asmens kodas: 303236350, PVM kodas: LT100009095112, buveinės adresas: Trinapolio g. 11D-53, LT-09124 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.starflix.lt, el. paštas: info@starflix.lt, prekės ženklo „Starflix“ atstovas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.2.2. Elektroninė parduotuvė – interneto svetainė su prekių pardavimo sistema, kuria vartotojas gali įsigyti prekes internetu.

1.2.3. Interneto svetainė – susijusių informacinių puslapių rinkinys, įprastai pateikiamas iš vieno domeno.

1.2.4. Domenas – interneto svetainės adresas (pavyzdžiui, www.starflix.lt) ir el. pašto adreso kamienas (pavyzdžiui, info@starflix.lt), sudaromas iš raidžių, skaičių ir brūkšnio.

1.2.5. Hostingas – vietos serveryje su interneto prieiga nuoma, kuriame esantys failai gali būti pasiekti interneto tinklu.

1.2.6. Reklama internete – marketingo ir reklamos forma, kuri interneto tinklo pagalba pristato reklaminę žinią vartotojams.

1.2.7. Logotipas – simbolis, kurį sudaro užrašas arba grafikos elementas, arba jų kombinacija, naudojamas kompanijos ar jos produktų/paslaugų atskyrimui nuo kitų kompanijų.

 

1.3. Paslaugų teikimo principai

 

1.3.1. Profesionalumo. Šis principas reiškia, kad Starflix teikia aukščiausios kokybės paslaugas, prioritetą skiriant išimtinai kliento interesams.

1.3.2. Preciziškumo. Šis principas reiškia, kad paslaugos teikiamos tiksliai pagal kliento lūkesčius ir nustatytais terminais.

1.3.3. Efektyvumo. Šis principas reiškia, kad Starflix, priimant sprendimus, išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis kliento sąnaudomis.

1.3.4. Dalykiškumo. Šis principas reiškia, kad visi Starflix klientai aptarnaujami mandagiai, visi klausimai ir problemos sprendžiami su gera maniera, o visa Starflix patikėta kliento informacija laikoma konfidencialia.

1.3.5. Ilgalaikiškumo. Šis principas reiškia, kad Starflix yra orientuota į ilgalaikę partnerystę, paremtą abipuse nauda.

 

1.4. Sutarties sudarymas

 

1.4.1. Sutartis sudaroma elektroniniu būdu Starflix interneto svetainėje www.starflix.lt, kurioje yra pateikiami Starflix komerciniai pasiūlymai. Atitinkamą paslaugą pageidaujantis įsigyti klientas įkelia pageidaujamas paslaugas į pirkinių krepšelį, užpildo kliento registracijos anketą, susipažįsta su šiomis sąlygomis ir su jomis sutinka bei apmoka pirkinių krepšelį.

1.4.2. Sutartis tarp Starflix ir kliento laikoma sudaryta nuo apmokėjimo už paslaugas gavimo momento.

1.4.3. Sutartis dėl interneto svetainėje www.starflix.lt pateiktų komercinių pasiūlymų gali būti sudaroma ir ne elektroniniu būdu. Ne elektroniniu būdu sudarytoms sutartims šios sąlygos taikomos subsidiariai.

 

1.5. Sutarties vykdymas

 

1.5.1. Sutartis vykdoma pagal kliento pateiktą informaciją. Informacija pateikiama Starflix interneto svetainėje klientui prisijungus prie savo paskyros ir užpildžius atitinkamos paslaugos anketą.

1.5.2. Tuo atveju, jei klientas nurodo ne visą prašomą pateikti informaciją, Starflix informacijos trūkumus užpildo savo nuožiūra ir paslaugą įvykdo. Starflix atskiroms paslaugų rūšims gali taikyti ir kitokius informacijos trūkumo sprendimo būdus. Tuo atveju, jei paslaugos suteikimas visiškai ar iš dalies yra neįmanomas dėl kliento kaltės, klientas neturi teisės į sumokėtų piniginių sumų grąžinimą.

1.5.3. Apie paslaugų teikimo pradžią ir pabaigą klientas yra informuojamas elektroniniu paštu.

1.5.4. Laikoma, kad paslaugos buvo įvykdytos tinkamai ir jų įvykdymas yra priimamas, jei nuo informacinio elektroninio laiško išsiuntimo dienos, klientas nepateikia pagrįstų pastebėjimų per 10 darbo dienų.

1.5.5. Klientas, užsisakydamas Starflix paslaugas, sutinka, kad sąskaitos už paslaugas būtų pateikiamos nurodytu elektroniniu paštu taip pat saugomos kliento paskyroje, prie kurios klientas prisijungia su jam priskirtu vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Starflix pateikdamas naują sąskaitą gali informuoti apie tai klientą jo nurodytu telefonu. Sąskaitos yra pateikiamos PDF formatu. Jei klientas pageidauja sąskaitas gauti paštu, klientas privalo pateikti laisvos formos prašymą bei padengti visas sąskaitos siuntimo išlaidas.

 

1.6. Sutarties pasibaigimas

 

1.6.1. Sutartis pasibaigia, kai yra tinkamai abiejų šalių įvykdoma. Sutartis laikoma pasibaigusia jos įvykdymu taip pat ir tais atvejais, kai sutartis įvykdoma tik iš dalies dėl kliento neveikimo.

1.6.2. Sutartis gali būti nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo arba kitais šiose sąlygose specialiai numatytais atvejais.

 

2. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

2.1. Reklamos valdymo paslaugos

 

2.1.1. Elektroniniu būdu Starflix klientai gali įsigyti Google Adwords, Facebook, Yandex, Bing ir Twitter reklamos valdymą visuose šių socialinių tinklų siūlomuose reklamos tinkluose ir priemonėse.

2.1.2. Reklamos valdymas šiuose tinkluose apima reklaminės paskyros sukūrimą, reklaminių tekstų surašymą, reklaminio biudžeto paskyroje suformavimą, visų reklaminės kampanijos parametrų nustatymą, reklaminio turinio parodymų optimizavimą ir monitoringą bei ataskaitų parengimą.

2.1.3. Reklamos valdymas neapima reklamjuosčių, vaizdo klipų ar kitos vaizdinės medžiagos kūrimo ar redagavimo. Šios paslaugos gali būti įsigytos kaip atskirai apmokestinamos Starflix paslaugos.

2.1.4. Reklamos kampanija įgyvendinama pagal kliento pateiktą informaciją. Klientas informaciją pateikia užpildydamas anketą, kurioje nurodo reklaminės kampanijos tikslus, pageidaujamas reklamuoti prekes/paslaugas, pateikia šių prekių/paslaugų aprašymus, tikslinės auditorijos specifikacijas, reikalingą vaidzinę medžiagą (jei tokia reikalinga), preliminarius raktinius žodžius, reklaminės kampanijos pradžios ir pabaigos datas bei specialius pageidavimus.

2.1.5. Tuo atveju, jei klientas pateikia ne visą prašomą pateikti informaciją, Starflix informacijos trūkumus užpildo savo nuožiūra. Jei anketoje nenurodoma reklaminės kampanijos pradžios data, kampanija pradedama per 5 darbo dienas. Jei anketoje nenurodoma reklaminės kampanijos trukmė, kampanijos trukme nustatomas kalendorinis mėnuo, o jei suformuoto biudžeto nepakanka kalendoriniam mėnesiui, tuomet tiek dienų, kiek yra užpildoma minimalių dienos biudžetų.

2.1.6. Apie reklaminės kampanijos pradžią klientas informuojamas prieš 1 darbo dieną elektroniniu paštu.

2.1.7. Vykstanti reklaminė kampanija gali būti pakeista arba laikinai sustabdyta per 3 darbo dienas nuo kliento elektroninio laiško su atitinkamu prašymu gavimo.

 

2.2. Domenų registravimo ir hostingo paslaugos

 

2.2.1. Paslaugų užsakymas

2.2.1.1. Klientas privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją bei ne vėliau kaip per 7 dienas informuoti Starflix apie tokios informacijos pasikeitimus, galinčius turėti įtakos šios sutarties įsipareigojimų vykdymui. Nepateikus teisingos informacijos ar nepranešus apie pasikeitimus, visos neigiamos pasekmės dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka klientui.

2.2.1.2. Starflix siunčia priminimus apie paslaugų galiojimo pabaigą, sąskaitas išankstiniam mokėjimui bei PVM sąskaitas faktūras el. paštu, tačiau negali garantuoti el. laiškų pristatymo, todėl klientas pats atsako už paslaugų pratęsimą ir, sutinkamai apdairumo ir rūpestingumo etalonu, domisi likusiu paslaugų galiojimo laiku. Klientui suteikiamos galimybės prasitęsti užsakytas paslaugas bei stebėti paslaugų galiojimo laiką virtualioje Starflix aplinkoje.

 

2.2.2. Paslaugų vykdymas

2.2.2.1. Klientas prieš 1 darbo dieną informuojamas apie planuojamus techninius pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali sutrikti tinkamas paslaugų teikimas.

2.2.2.2. Starflix įsipareigoja per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per 48 valandas pašalinti kitus paslaugų sutrikimus, gavus raštišką kliento pretenziją arba kliento el. laišką (pretenzija galioja tik Starflix patvirtinus kliento išsiųsto el. laiško gavimą). Šis punktas netaikomas nemokamų paslaugų vartotojams.

2.2.2.3. Starflix įsipareigoja užtikrinti patikėtos kliento informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be kliento sutikimo, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

2.2.2.4. Neapmokėtų hostingo paslaugų teikimas klientui yra nutraukiamas kitą dieną po paslaugų galiojimo pabaigos, jei klientas nepatvirtina paslaugų pratęsimo paslaugos aprašyme nustatytomis sąlygomis.

 

2.2.3. Domenų registravimas

2.2.3.1. Starflix teikia domenų registravimo paslaugą su šiomis galūnėmis: .lt (Lietuva), .com (verslui), .net (tinklų paslaugoms), .eu (Europos Sąjunga), .org (organizacijoms), .info (informaciniai), .biz (verslui), .in (informaciniai), .name (asmeninėms svetainėms), .us (JAV), .mobi (mobiliems įrenginiams), .tv (televizijai), .lv (Latvija), .ru (Rusija), .de (Vokietija), .co.uk (Jungtinė Karalystė), .es (Ispanija), .be (Belgija), .cn (Kinija), .asia (Azija), .pl  (Lenkija), .fm (radijui), .рф (Rusijos Federacija).

2.2.3.2. Domenai registruojami tik pagal kliento pateiktą informaciją ir Starflix neprisiima atsakomybės dėl kliento padarytų techninių klaidų.

2.2.3.3. Klientas, nurodydamas domeno užsakovo informaciją, patvirtina, kad nurodo teisingą domeno savininką identifikuojančią informaciją ir turi teisę tokią informaciją nurodyti. Klientas supranta ir sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys bus naudojami domeno registracijai.

2.2.3.4. Domeno užsakovo duomenys bus pateikiami viešoje tarptautinėje WHOIS duomenų bazėje, kuri naudojama siekiant identifikuoti domenų užsakovą. Klientas yra supažindintas su aplinkybe, kad priklausomai nuo pasirinkto domeno galūnės, skirtingi registrai taiko skirtingas asmens duomenų atvaizdavimo taisykles.

2.2.3.5. Starflix negrąžina mokėjimų už domenų registracijas atsižvelgiant į tai, kad mokėjimų negrąžina centriniai domenų registratoriai.

2.2.3.6. Domenai registruojami tam laikui, kurį apmoka klientas. Likus 30 dienų iki domeno registracijos pabaigos, Starflix išsiunčia klientui jo nurodytu elektroniniu paštu sąskaitą už domeno registracijos pratęsimą. Klientui apmokėjus sąskaitą naudojantis mokėjimų sistema, domeno registracija automatiškai pratęsiama kliento apmokėtam laikui. Tuo atveju, jei klientas neapmoka sąskaitos iki domeno registracijos pabaigos datos, Starflix negarantuoja kliento galimybės pratęsti domeno registracijos.

2.2.3.7. Starflix sudaro galimybę klientui valdyti domeną, t. y. nustatyti domeną aptarnaujančius vardų serverius, nustatyti domeno IP nukreipimus, nustatyti domeno peradresavimą, perleisti domeno nuosavybės teises kitam asmeniui.

 

2.2.4. Hostingo paslaugos

2.2.4.1. Starflix teikia šias hostingo paslaugas: elektroninio pašto talpinimas, svetainės talpinimas, svetainės talpinimas su interneto svetainės kūrimo įrankiais, elektroninės parduotuvės talpinimas, informacinės sistemos talpinimas.

2.2.4.2. Visa patalpintose svetainėse ir suteiktame elektroniniame pašte skelbiama ir laikoma informacija priklauso klientui.

2.2.4.3. Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisę į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kitą informaciją, kurią draudžia ar riboja Lietuvos Respublikos įstatymai, Europos Sąjungos teisės aktai ar tarptautiniai susitarimai.

2.2.4.4. Naudojantis paslaugomis, draudžiama atlikti veiksmus ir skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el. pašto laiškų, kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; kuria siekiama saugoti, naudoti ar platinti nelegalią programinę įrangą ar vykdyti kitą tinklo etiketu http://albion.com/netiquette draudžiamą veiklą.

2.2.4.5. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, Starflix be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

2.2.4.6. Starflix, informavus klientą el. paštu ar telefonu, turi teisę pakeisti kliento paslaugų planą, jei kliento interneto svetainė ar elektroninis paštas naudoja daugiau resursų nei įprasta, ir tokiu būdu kenkia kitiems Starflix paslaugų užsakovams.

2.2.4.7. Siekiant užtikrinti sklandų el. pašto veikimą, el. laiškų siuntimas naudojantis hostingo paslaugomis yra ribojamas, serverio paslaugai šis apribojimas netaikomas. Naudojantis nemokamų paslaugų planu riba yra 100 laiškų per dieną vienai paskyrai, bet kuris mokamas paslaugų planas ribojamas iki 500 laiškų per dieną vienai paskyrai.

2.2.4.8. Hostingo paslaugos su neribota disko vieta neskirtos interneto projektams, kurių tiesioginė paskirtis yra disko vietos naudojimas, pavyzdžiui, duomenų saugyklos, archyvai, video transliacijos ir pan.

2.2.4.9. Jeigu bet kuri hostingo paslauga įtraukiama į paslaugų paketą, kuriame dėl hostingo paslaugos įsigijimo tam tikros paslaugos suteikiamos neatlygintinai, hostingo sutarties nutraukimas reiškia akcijinės kainos anuliavimą, dėl ko klientui kyla pareiga sumokėti už visas jam suteiktas paslaugas įprastomis kainomis.

 

2.2.5. Atsakomybės apribojimas ir paslaugų nutraukimas

2.2.5.1. Starflix teikia aukščiausios kokybės paslaugas, tačiau neatsako už šių paslaugų nepertraukiamumą ar kitokius paslaugos teikimo sutrikimus, kurie kyla ne dėl Starflix kaltės.

2.2.5.2. Starflix neatsako už talpinamose svetainėse kliento pateikiamos informacijos turinį, jo nekontroliuoja ir nedaro kitos įtakos. Visa atsakomybė už talpinamos informacijos teisingumą, atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, už elektroninio pašto naudojimą pagal paskirtį ir juo siunčiamos informacijos turinį tenka klientui.

2.2.5.3. Klientas laisvai disponuoja patalpinti tinklalapiu ir suteiktu elektroniniu paštu, naudoja jį savo nuožiūra ir savo rizika, pats atsako už suteikiamo slaptažodžio slaptumo išsaugojimą ir naudojimą.

2.2.5.4. Klientas, pažeidęs šias taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes. Informacija apie klientą be atskiro įspėjimo gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims.

2.2.5.5. Starflix pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu talpinamose svetainėse kliento pateikiamos, saugomos, archyvuojamos informacijos ir medžiagos turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus, arba jeigu elektroninis paštas naudojamas pažeidžiant kitų asmenų teises ar galiojančias teisės, etikos ar moralės normas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

2.2.5.6. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo apie tai prieš 30 dienų raštu informuodamas Starflix tuo atveju, jei Starflix neužtikrina paslaugos kokybės (serveris neveiks daugiau kaip 36 valandas per vieną kalendorinį mėnesį). Tokiu atveju Starflix grąžina klientui jo sumokėtą mokestį už likusį laikotarpį nuo kliento raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą dienos. Tuo atveju, jei Klientas pageidauja nutraukti sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo svetainių talpinimo planui Svetainė Plius ne dėl Starflix kaltės, įmokos negrąžinamos, jei Klientas serveriu pasinaudojo, t. y. įrašė turinio valdymo sistemą ar įdiegė interneto svetainės kūrimo įrankius.

2.2.5.7. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo apie tai prieš 30 dienų informuodamas Starflix dėl kitų priežasčių. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

2.2.5.8. Jei Starflix negali užregistruoti domeno dėl neteisingai ar nepilnai pateiktos kliento informacijos, pinigų grąžinimo atveju, klientui grąžinama pinigų suma iš jos atėmus komisinius mokesčius, kuriuos patyrė Starflix paslaugos užsakymo ir jos vykdymo metu.

2.2.5.9. Starflix pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu klientas pažeidžia paslaugų teikimo sąlygas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

2.2.5.10. Visais pinigų grąžinimo atveju Starflix pasilieka teisę iš grąžinamos įmokos sumos atskaičiuoti patirtus komisinius mokesčius kitiems paslaugų teikėjams, tarpininkams ir kita.

 

2.3. Dizaino paslaugos

 

2.3.1. Logotipo dizainas

2.3.1.1.Starflix siūlo du logotipo dizaino variantus – „mini“ ir „maxi“.

2.3.1.2.„Mini“ logotipo kūrimo eigą sudaro tokie etapai: informacijos surinkimas; logotipo pristatymas.

2.3.1.3.„Maxi“ logotipo kūrimo eigą sudaro tokie etapai: informacijos surinkimas, pirminių maketų pateikimas, logotipo pristatymas.

2.3.1.4.Informacija logotipo kūrimui pateikiama užpildant anketą. Anketoje klientas pateikia logotipo viziją (logotipo dalys, jų sąveika, detalumas, ir kt.), logotipo komunikacinę žinutę (vertybės, požiūris, įmonės filosofija),spalvinę gamą ir kitas pastabas, kurios, kliento nuomone, gali turėti įtakos logotipo kūrimo procese.

2.3.1.5.„Mini“ logotipo atveju pagal kliento pateiktą informaciją Starflix per 10 darbo dienų sukuria 3 logotipo variantus ir juos pristato klientui elektroniniu paštu. Visi logotipo variantai pateikiami .png arba .jpeg ir vektoriniu formatu. Klientas yra laisvas pasirinkti pageidaujamą logotipo variantą ir jį naudoti savo nuožiūra.

2.3.1.6.„Maxi“logotipo atveju Starflix per 10 darbo dienų parengia 4 pirminius logotipo maketus ir juos pristato klientui elektroniniu paštu. Klientas per 10 darbo dienų išsirenka vieną iš pateiktų maketų ir nurodo pageidaujamas korekcijas. Starflix per 10 darbo dienų atlieka pageidaujamas korekcijas ir logotipą pristato klientui elektroniniu paštu. Užbaigtas logotipas pateikiamas .png arba .jpeg ir vektoriniu formatu.

 

2.3.2. Paslaugų paketas „Nemokama interneto svetainė“

2.3.2.1. Paslaugų paketo esmė – klientas sumoka už vieną paslaugą (TVS hostingą) ir gauna interneto svetainės kūrimo paslaugą nemokamai.

2.3.2.2. Paslaugų paketą sudaro šios Starflix teikiamos paslaugos: domeno nukreipimas, TVS hostingo aktyvavimas, turinio valdymo sistemos įdiegimas, profesionalaus dizaino karkaso instaliacija, interneto svetainės sukūrimas ir elektroninio pašto parengimas naudojimui.

2.3.2.3. Interneto svetainė klientui sukuriama pagal kliento pateiktą informaciją. Informacija pateikiama užpildant interneto svetainės kūrimo anketą, kurioje klientas nurodo pageidaujamą svetainės dizaino konceptą, spalvinę gamą, pageidaujamų puslapių sąrašą ir jų pavadinimus, pateikia šių puslapių tekstinį turinį ir pageidaujamą talpinti vaizdinę medžiagą, nurodo kontaktinius duomenis bei veiklos adresą, naudotiną Google žemėlapio integracijai atlikti, pateikia sąrašą pageidaujamų elektroninio pašto dėžučių, jei tokios pageidaujamos.

2.3.2.4. Starflix į kliento TVS hostingą įdiegia turinio valdymo sistemos WordPress naujausią tuo metu esančią versiją ir parengia ją naudojimui. Prie turinio valdymo sistemos yra instaliuojamas profesionalus dizaino karkasas ir pradedami atlikti interneto svetainės kūrimo darbai.

2.3.2.5. Interneto svetainė kuriama pagal kliento pasirinktą dizaino konceptą, juo apipavidalinant pateiktą informaciją. Tuo atveju, jei klientas pateikia ne visą svetainės sukūrimui reikalingą informaciją, Starflix šiuos informacijos trūkumus užpildo savo nuožiūra arba panaikina atitinkamas dizaino dalis/sekcijas, kurioms užpildyti buvo reikalinga, bet nepateikta informacija. Starflix savo nuožiūra pasirenka informacijos trūkumų sprendimo būdą.

2.3.2.6. Interneto svetainė sukuriama per 10 darbo dienų nuo visos informacijos, kuri yra būtina interneto svetainei sukurti, pateikimo. Tuo atveju, jei per 20 darbo dienų nuo Paslaugų paketo apmokėjimo klientas nepateikia informacijos, reikalingos interneto svetainės sukūrimui, Starflix interneto svetainę sukuria su dizaino praktikoje naudojamu „lorem ipsum“ tekstu.

2.3.2.7. Starflix atlikus interneto svetainės sukūrimo darbus, klientui yra perduodami prisijungimai prie turinio valdymo sistemos. Klientas per 10 darbo dienų turi teisę pateikti pastebėjimus, jei į interneto svetainę buvo sukelta ne visa kliento iki interneto svetainės kūrimo pradžios pateikta informacija ar tokia informacija buvo sukelta neteisingai.

2.3.2.8. Interneto svetainės kūrimas laikomas baigtu nuo prisijungimų perdavimo momento arba nuo pagrįstų kliento pastebėjimų dėl klaidingo informacijos sukėlimo įgyvendinimo, jei tokie buvo pateikti. Prisijungimų perdavimas prilyginamas darbų perdavimo – priėmimo aktui.

2.3.2.9. Paslaugų paketas apima iki 20 informacinių puslapių sukūrimą ir informacijos juose sutalpinimą. Vienam informaciniam puslapiui maksimaliai talpinama iki 2 A4 formato lapą užpildančių 12-to dydžio spaudos ženklų struktūrizuoto teksto arba iki 20 A4 formato lapą užpildančių 12-to dydžio spaudos ženklų nestruktūrizuoto teksto. Paslaugų paketas apima vaizdinės medžiagos failų talpinimą, kuris ribojamas iki 40 nuotraukų ar paveikslų ir iki 5 vaizdo įrašų. Interneto svetainės kūrimo paslauga neapima vaizdinės medžiagos koregavimo ar tekstų rinkimo/redagavimo paslaugų, kurios gali būti įsigytos kaip atskiros Starflix teikiamos paslaugos.

2.3.2.10. Klientas sutinka, kad šis paslaugų paketas kombinuoja kelias paslaugas, iš kurių vienos teikiamos atlygintinai, o kitos dėl pirmųjų įsigijimo – neatlygintinai. Todėl atlygintinos paslaugos nutraukimas iki jų pasibaigimo termino panaikintų akcijinę kitų paslaugų kainodarą ir jos būtų apmokestintos įprastomis kainomis.

 

2.3.3. Paslaugų paketas „Nemokama elektroninė parduotuvė“

2.3.3.1.Paslaugų paketo esmė – klientas sumoka už vieną paslaugą (EP hostingą) ir gauna elektroninės parduotuvės kūrimo paslaugą nemokamai.

2.3.3.2.Paslaugų paketą sudaro šios Starflix teikiamos paslaugos: domeno nukreipimas, EP hostingo aktyvavimas, turinio valdymo sistemos įdiegimas, profesionalaus dizaino karkaso instaliacija, prekybos sistemos integracija, mokėjimų sistemos integracija, elektroninės parduotuvės sukūrimas ir elektroninio pašto parengimas naudojimui.

2.3.3.3.Elektroninė parduotuvė klientui sukuriama pagal kliento pateiktą informaciją. Informacija pateikiama užpildant elektroninės parduotuvės kūrimo anketą, kurioje klientas nurodo pageidaujamą parduotuvės dizaino konceptą, spalvinę gamą, nurodo pageidaujamų puslapių sąrašą ir jų pavadinimus, prekių kategorijas, pateikia prekių sąrašą, nuotraukas ir pavadinimus, pateikia tekstinį turinį ir pageidaujamą talpinti vaizdinę medžiagą, nurodo kontaktinius duomenis bei veiklos adresą, naudotiną Google žemėlapio integracijai atlikti, pateikia sąrašą pageidaujamų elektroninio pašto dėžučių, jei tokios pageidaujamos.

2.3.3.4.Starflix į kliento EP hostingą įdiegia turinio valdymo sistemos WordPress naujausią tuo metu esančią versiją ir parengia ją naudojimui. Prie turinio valdymo sistemos yra instaliuojamas profesionalus dizaino karkasas, integruojamos prekybos ir mokėjimų sistemos. Tuomet pradedami atlikti elektroninės parduotuvės kūrimo darbai.

2.3.3.5.Elektroninė parduotuvė kuriama pagal kliento pasirinktą dizaino konceptą, juo apipavidalinant pateiktą informaciją. Tuo atveju, jei klientas pateikia ne visą svetainės sukūrimui reikalingą informaciją, Starflix šiuos informacijos trūkumus užpildo savo nuožiūra arba panaikina atitinkamas dizaino dalis/sekcijas, kurioms užpildyti buvo reikalinga, bet nepateikta informacija. Starflix savo nuožiūra pasirenka informacijos trūkumų sprendimo būdą.

2.3.3.6.Elektroninė parduotuvė sukuriama per 15 darbo dienų nuo visos informacijos, kuri būtina elektroninei parduotuvei sukurti, pateikimo. Tuo atveju, jei per 20 darbo dienų nuo paslaugų paketo apmokėjimo klientas nepateikia informacijos, reikalingos elektroninės parduotuvės sukūrimui, Starflix elektroninę parduotuvę sukuria su dizaino praktikoje naudojamu „lorem ipsum“ tekstu.

2.3.3.7.Starflix atlikus elektroninės parduotuvės sukūrimo darbus, klientui yra perduodami prisijungimai prie turinio valdymo sistemos. Užsakovas per 10 darbo dienų turi teisę pateikti pastebėjimus, jei į elektroninę parduotuvę buvo sukelta ne visa Užsakovo iki parduotuvės kūrimo pradžios pateikta informacija ar tokia informacija buvo sukelta neteisingai.

2.3.3.8.Elektroninės parduotuvės kūrimas laikomas baigtu nuo prisijungimų perdavimo momento arba nuo pagrįstų kliento pastebėjimų įgyvendinimo, jei tokie buvo pateikti. Prisijungimų perdavimas prilyginamas darbų perdavimo – priėmimo aktui.

2.3.3.9.Paslaugų paketas apima 20 skirtingų prekių sukėlimą su jų aprašymais ir nuotraukomis. Paslaugų paketas apima taip pat ir 20 informacinių puslapių. Vienam informaciniam puslapiui maksimaliai talpinama iki 2 A4 formato lapą užpildančių 12-to dydžio spaudos ženklų struktūrizuoto teksto arba iki 20 A4 formato lapą užpildančių 12-to dydžio spaudos ženklų nestruktūrizuoto teksto. Paslaugų paketas atskirai nuo prekių nuotraukų apima kitų vaizdinės medžiagos failų talpinimą, kuris ribojamas iki 40 nuotraukų ar paveikslų ir iki 5 vaizdo įrašų. Elektroninės parduotuvės kūrimo paslauga neapima medijos koregavimo ar tekstų rinkimo/redagavimo paslaugų, kurios gali būti įsigytos kaip atskiros Starflix teikiamos paslaugos.

2.3.3.10.Mokėjimų sistemos integracijai Užsakovas turi pateikti veikiančio atsiskaitymų projekto numerį ir kitus duomenis, būtinus prekybos sistemos ir mokėjimų sistemos sujungimui. Tuo atveju, jei klientas šių duomenų nepateikia, mokėjimų sistemos modulio įkėlimas į serverį laikomas tinkamu mokėjimų sistemos integravimu.

2.3.3.11.Klientas sutinka, kad šis paslaugų paketas kombinuoja kelias paslaugas, iš kurių vienos teikiamos atlygintinai, o kitos dėl pirmųjų įsigijimo – neatlygintinai. Todėl atlygintinos paslaugos nutraukimas anksčiau termino panaikintų akcijinę kitų paslaugų kainodarą ir jos būtų apmokestintos įprastomis kainomis.

 

2.4. Elektroninio verslo įvaizdžio formavimo paslaugos

 

2.4.1. Socialinių tinklų puslapių sukūrimas

2.4.1.1.Starflix teikia Facebook puslapio, Google+ puslapio ir Twitter puslapio kūrimo paslaugas.

2.4.1.2.Visi puslapiai sukuriami pagal kliento pateiktą informaciją. Informacija pateikiama užpildant atitinkamo puslapio kūrimo anketą. Anketoje nurodomi kliento kontaktiniai duomenys, pateikiamas verslo aprašymus, devizas, pridedama vaizdinė medžiaga.

2.4.1.3.Socialinių tinklų puslapiai sukuriami per 3 darbo dienas nuo reikiamos informacijos gavimo dienos.

2.4.1.4.Socialinių tinklų puslapių sukūrimo paslauga neapima vaizdinės medžiagos, pavyzdžiui, profilio nuotraukos ar uždangos nuotraukos, kūrimo ar koregavimo paslaugų, kurios gali būti įsigytos kaip atskiros Starflix teikiamos paslaugos.

 

2.4.2. Verslo paieškos portalų sutvarkymas

2.4.2.1.Starflix teikia populiariausių verslo paieškos portalų puslapių sutvarkymo paslaugą.

2.4.2.2.Puslapiai sutvarkomi pagal kliento pateiktą informaciją. Informacija pateikiama užpildant atitinkamo puslapio kūrimo anketą. Anketoje nurodomi kliento kontaktiniai duomenys, pateikiamas verslo aprašymas, devizas, pridedama vaizdinė medžiaga.

2.4.2.3.Verslo paieškos portalų puslapiai sutvarkomi per 3 darbo dienas nuo reikiamos informacijos gavimo dienos. Į šį laiką neįskaitomas laikas, per kurį gaunami reikiami verslo paieškos portalų išduodami prisijungimo duomenys.

 

2.5. Papildomos paslaugos

 

2.5.1. Užsienio kalbų integracija

2.5.1.1.Starflix teikia užsienio kalbų integracijos paslaugą į kliento interneto svetainę ar elektroninę parduotuvę.

2.5.1.2.Užsienio kalbų integracija atliekama pagal kliento pateiktą informaciją. Klientas pateikia tekstų vertimus, parengtus integracijai, arba užsisako vertimų paslaugą iš Starflix.

2.5.1.3.Užsienio kalbos integruojamos per 5 darbo dienas nuo tekstų vertimo gavimo dienos.

 

2.5.2. SEO pradinis

2.5.2.1.Starflix teikia SEO (iš ang. k.,paieškos variklių optimizavimo) paslaugas.

2.5.2.2.SEO atliekamas per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo už paslaugą gavimo momento.

2.5.2.3.„SEO pradinis“ paslauga apima šias paslaugas: Google Webmasters (registracija, nuosavybės teisės patvirtinimas, interneto svetainės ar parduotuvės puslapių pateikimas indeksacijai, svetainės žemėlapio įkėlimas, robotųfailo įkėlimas, HTML struktūrizacija (jei galima)), registracija Google locals, SEO įterpio įrašymas ir konfigūracija (meta aprašymų pateikimas, puslapių pavadinimų sutvarkymas, pagrindinių raktinių žodžių nurodymas ir kita).

2.5.2.4.Šios „SEO pradinis“ dalys gali būti įsigytos kaip atskiros paslaugos. Jų įgyvendinimo apimtys sutampa su nurodytąja 2.5.2.3. punkte.

 

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

3.1. Starflix turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti Sąlygas. Sąlygų papildymų ir pakeitimų publikavimas tinklalapyje 10 dienų iki jų įsigaliojimo ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas yra laikomas tinkamu Užsakovo informavimu. Jeigu per 7 dienas nuo atitinkamo šių Sąlygų pakeitimo paskelbimo tinklalapyje ar pranešimo išsiuntimo dienos Užsakovas raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, laikoma, kad Užsakovas sutinka su Sąlygų pakeitimais ar papildymais.

 

Sąlygos patvirtintos 2016-03-10 d. UAB Starflix Vilnius direktoriaus įsakymu.