Taisyklės ir sąlygos

STARFLIX ELEKTRONINIU BŪDU ĮSIGYTŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1.1.Pagrindinės sąvokos

 

1.1.1. Starflix – UAB „Starflix Vilnius“, įmonės kodas: 303236350, PVM kodas: LT100009095112, įmonės adresas: Jogailos 11-4A, LT-09124 Vilnius, interneto svetainės adresas: www.starflix.lt, el. pašto adresas: info@starflix.lt, prekės ženklo „Starflix“ atstovas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.1.2. Elektroninė parduotuvė – interneto svetainė su prekių užsakymo ir apmokėjimo sistema, kuria vartotojas gali pirkti prekes ar paslaugas internetu.

1.1.3. Interneto svetainė – susijusių informacinių puslapių rinkinys, įprastai pateikiamas iš vieno domeno.

1.1.4. Domenas – interneto svetainės adresas (pvz.: www.starflix.lt) ir el. pašto adreso kamienas (pvz.: info@starflix.lt), sudaromas iš raidžių, skaičių ir brūkšnių.

1.1.5. Hostingas – failų, duomenų bazių ir el. pašto valdymo ir talpinimo aplinka pasiekiama per interneto tinklą.

1.1.6. Reklama internete – reklamos forma, kuri interneto tinklo pagalba pateikia reklaminę žinią vartotojams.

1.1.7. Logotipas – simbolis, kurį sudaro užrašas, grafikos elementas arba jų kombinacija, naudojamas kompanijos ar jos produktų/paslaugų atskyrimui nuo kitų kompanijų.

 

1.2. Sąlygų paskirtis

 

1.2.1. Šių sąlygų paskirtis – reglamentuoti Starflix ir jos klientų santykius, kylančius įsigyjant Starflix teikiamas paslaugas internetu, taip pat užtikrinti sklandų įsigytų paslaugų suteikimą.

1.2.2. Šios sąlygos nustato bendras sutarčių sudarymo, vykdymo ir pasibaigimo taisykles, kai Starflix teikiamos paslaugos įsigyjamos internetu.

 

1.3. Paslaugų teikimo principai

 

1.3.1. Profesionalumas. Šis principas reiškia, kad Starflix teikia aukščiausios kokybės paslaugas, orientuotas į kliento poreikius.

1.3.2. Preciziškumas. Šis principas reiškia, kad paslaugos teikiamos tiksliai pagal kliento lūkesčius ir nustatytais terminais.

1.3.3. Efektyvumas. Šis principas reiškia, kad Starflix, priimant sprendimus, išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų siekia kuo mažesnėmis kliento sąnaudomis.

1.3.4. Dalykiškumas. Šis principas reiškia, kad visi Starflix klientai aptarnaujami maloniai, visi klausimai ir problemos sprendžiami su gera maniera, o visa kliento patikėta informacija laikoma konfidencialia.

1.3.5. Ilgalaikiškumas. Šis principas reiškia, kad Starflix yra orientuota į ilgalaikę partnerystę, paremtą abipuse nauda.

 

1.4. Sutarties sudarymas

 

1.4.1. Sutartis sudaroma internetu Starflix interneto svetainėje starflix.lt, kuriame pateikiami standartiniai Starflix komerciniai pasiūlymai.

1.4.2. Klientas, kuris nori įsigyti atitinkamą paslaugą, prideda pasirinktą paslaugą į pirkinių krepšelį, užpildo kliento registracijos formą, perskaito ir sutinka su šiomis sąlygomis pažymėdamas langelį “Aš sutinku su Naudojimosi taisyklėmis” ir apmoka pageidaujamas paslaugas.

1.4.3. Tuo atveju, jei klientas pageidauja įsigyti ne standartinį Starflix komį pasiūlymą, bet individualų, tuomet klientas turi kreiptis į Starflix telefonu arba el. paštu, kad jam būtų parengtas individualus komercinis pasiūlymas.

1.4.4. Sutartis tarp Starflix ir kliento laikoma sudaryta gavus mokėjimą už paslaugas.

1.4.5. Sutartis su Starflix dėl standartinių pasiūlymų gali būti sudaroma pasirašant popierinę sutartį ir (arba) siunčiant pasirašytą sutarties kopiją el. paštu. Tokioms sutartims šios sąlygos taikomos subsidiariai.

1.4.6. Klientas sutinka, kad sąskaitos faktūros už užsakytas paslaugas būtų pateikiamos jo nurodytu el. paštu ir saugomos jo paskyroje Starflix klientų zonoje. Pateikiant naują sąskaitą faktūrą klientas gali būti informuotas telefonu, nurodytu kliento paskyroje. Sąskaitos klientui pateikiamos .pdf formatu. Jei klientas pageidauja gauti popierines sąskaitas paštu, klientas privalo pateikti rašytinį prašymą ir padengti visas sąskaitos faktūros siuntimo išlaidas.

 

1.5. Sutarties vykdymas

 

1.5.1. Starflix teikia paslaugas pagal aukščiausio profesionalumo standartus ir vadovaudamasi šiomis sąlygomis.

1.5.2. Siekiant suteikti klientų lūkesčius atitinkančias paslaugas, visos sutartys vykdomos bei paslaugos teikiamos pagal kliento pateiktą informaciją Starflix projekto informacijos formoje. Formą galima rasti Starflix interneto svetainėje adresu: https://www.starflix.lt/start/.

1.5.3. Tuo atveju, jei klientas pateikia ne visą formoje prašomą informaciją, Starflix įvykdo sutartį su ta informacija, kuri buvo pateikta. Tuo atveju, jei tam tikros informacijos nepateikimas užkerta kelią sutarties įvykdymui, Starflix turi teisę savo nuožiūra užpildyti trūkstamą informaciją, nuspręsti dėl nustatymų ir taikyti kitus trūkstamos informacijos likvidavimo metodus, kurie reikalingi įvykdyti sutartį geriausiu įmanomu būdu.

1.5.4. Starflix informuoja klientą apie sutarties įvykdymą el. paštu. Laikoma, kad paslauga yra visiškai įvykdyta ir priimta kliento, jei klientas per 5 darbo dienas nepateikia pagrįstų pastabų dėl nepilno sutarties įvykdymo.

 

1.6. Sutarties pasibaigimas

 

1.6.1. Sutartis pasibaigia, kai abi šalys ją įvykdo.

1.6.2. Sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.

1.6.3. Sutartis gali būti nutraukta vienos šalies iniciatyva, esant esminiam sutarties pažeidimui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

1.6.4. Sutartis gali būti nutraukta ir kitais šiose salygose numatytais atvejais.

 

2. SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

2.1. Domenų registravimas

 

2.1.1. Starflix teikia domenų registravimo paslaugas su šiomis galūnėmis: .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru. Registruojamų domenų sąrašą Starflix gali plėsti nekeisdama ir nepildydama šių sąlygų.

2.1.2. Domenų registracija vykdoma pagal kliento pateiktą informaciją. Starflix nėra atsakinga dėl kliento padarytų techninių spausdinimo ar kitų padarytų klaidų domeno registravimo procese.

2.1.3. Domenų vardai registruojami kliento vardu. Klientas laikomas domeno vardo savininku, o Starflix laikomas techniniu domeno vardo valdytoju.

2.1.4. Visi domenų vardai registruojami Starflix gali būti naudojami su numatytais vardų serveriais ns1.starflix.net, ns2.starflix.net. Klientas gali bet kada nustatyti kitus domeną aptarnaujančius vardų serverius, juos keisti, tačiau Starflix negarantuoja domeno valdymo ir el. paštų darbo kokybės, kai juos aptarnauja kitų paslaugų teikėjų vardų serveriai.

2.1.5. Domenų vardai registruojami ir atnaujinami kliento užsakytam ir apmokėtam laikotarpiui. Domeno registracija vykdoma iškart po kliento mokėjimo. Jei klientas apmokėjimą už domeno vardo registraciją atlieka į Starflix interneto svetainę neintegruotu rankiniu bankiniu pavedimu, domenas registruojamas arba atnaujinamas per 3 darbo dienas nuo mokėjimo gavimo. Starflix gali naudoti trečiųjų šalių programinę įrangą, kad registruotų domenų vardus.

2.1.6. Klientas, nurodydamas domeno užsakovo informaciją, patvirtina, kad nurodo teisingą domeno savininką identifikuojančią informaciją. Klientas supranta ir sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys bus naudojami domeno registracijai.

2.1.7. Domeno užsakovo duomenys bus pateikiami viešoje tarptautinėje WHOIS duomenų bazėje, kuri naudojama siekiant identifikuoti domenų vardų savininkus. Klientas yra supažindintas su aplinkybe, kad priklausomai nuo pasirinkto domeno galūnės, skirtingi registrai taiko skirtingas asmens duomenų atvaizdavimo taisykles.

2.1.8. Starflix negrąžina mokėjimų už domenų registracijas atsižvelgiant į tai, kad mokėjimų negrąžina centriniai domenų registratoriai.

2.1.9. Likus 30 dienų iki domeno registracijos pabaigos, Starflix siunčia klientui jo nurodytu elektroniniu paštu laišką dėl domeno registracijos pratęsimo. Klientui, kuris apmoka sąskaitą už domeno vardo registracijos pratęsimą naudodamas integruotą el. bankininkystę, domeno registracija automatiškai pratęsiama apmokėtam laikotarpiui. Jei klientas neapmoka sąskaitos iki datos, kai domenas atnaujinamas, Starflix negarantuoja, kad klientas galės atnaujinti domeno registraciją. Klientas gali atlikti mokėjimą atliekant rankinį bankinį pavedimą, bet norėdamas užtikrinti sklandų domeno atnaujinimą, mokėjimas turi būti atliktas likus bent 3 darbo dienoms iki domeno registracijos pabaigos.

2.1.10. Starflix sudaro galimybę klientui valdyti domeno vardą, t. y. nustatyti domeną aptarnaujančius vardų serverius, nustatyti domeno IP nukreipimus, nustatyti domeno peradresavimą, perleisti domeno nuosavybės teises kitam asmeniui.

 

2.2. Hostingo paslaugos

 

2.2.1. Starflix siūlo du hostingo paslaugų planus: interneto svetainių hostingo ir internetinių parduotuvių hostingo.

2.2.2.Starflix talpinimo paslauga suteikia aplinką talpinti failus, duomenų baze ir pašto dėžutes. Hostingo paslauga taip pat apima pagalbą ir konsultacijas el. paštu, telefonu ar kitomis Starflix įdiegtomis priemonėmis dėl naudojimosi hostingo paslaugomis. Hostingo paslauga neapima svetainės administravimo ar konsultacijų dėl trečiųjų šalių programinės įrangos naudojimo.

2.2.3. Starflix siekia užtikrinti aukščiausios kokybės hostingo paslaugų teikimą ir užtikrina, kad serveris veiktų 99,9% viso laiko. Klientai prieš 1 darbo dieną informuojami apie planuojamus techninius pakeitimus, prevencinius darbus ar patobulinimus, kurie gali pakenkti įprastam paslaugų teikimui.

2.2.4. Starflix privalo pašalinti techninius paslaugų sutrikimus per trumpiausią galimą laiką.

2.2.5. Starflix neriboja hostingo planų ir klientams suteikia tiek išteklių, kiek reikalinga jų interneto projektams. Tačiau siekiant užtikrinti sklandų ir profesionalų aptarnavimą, Starflix gali nustatyti duomenų talpinimo limitą atskiram klientui, jei jo naudojimasis ištekliais kenkia arba kelia grėsmę sklandžiam paslaugų naudojimui kitiems klientams. Neriboti ištekliai nėra skiriami interneto projektams, kurie tiesiogiai skirti disko vietos naudojimui, pavyzdžiui, duomenų saugykloms, archyvavimui, vaizdo įrašams ar kitokiam laikmenų saugojimui ir kt. Neriboti ištekliai turi būti naudojami išimtinai pagrindiniam jų tikslui – svetainės ar internetinės parduotuvės talpinimui.

2.2.6. Visa Starflix serveryje talpinama ir saugoma informacija bei klientų išsiųsti ir gauti el. laiškai laikomi kliento nuosavybe.

2.2.7. Jeigu hostingo paslauga yra įtraukta į paslaugų paketą, ko pasekoje pritaikoma nuolaida bet kuriai iš pakete esančių paslaugų, hostingo sutarties nutraukimas prieš terminą reiškia specialių kainų panaikinimą, dėl ko klientui kyla pareiga sumokėti įprastą kainą už jam suteiktas paslaugas.

2.2.8. Starflix teikia aukščiausios kokybės paslaugas, tačiau neatsako už šių paslaugų teikimo pertraukiamumą ar kitus paslaugų sutrikimus, kurie atsiranda ne dėl Starflix kaltės ar  dėl „force majeure“.

2.2.9. Starflix neatsako už klientų interneto svetainėse pateikiamą turinį, Starflix netikrina ir nekontroliuoja klientu interneto svetainėse esančio turinio ir neatsako už to turinio teisėtumą. Klientas yra visiškai atsakingas už saugomos informacijos tikslumą, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymąsi, el. pašto naudojimą  ir siunčiamos informacijos turinį.

2.2.10. Pašto dėžutes, sukurtas Starflix serveriuose, draudžiama naudoti šlamšto (spam) tikslais. Pašto dėžučių negalima naudoti bylų ir failų archyvavimui, todėl Starflix gali paprašyti kliento išvalyti pašto dėžutės failų archyvą. Klientui neišvalius archyvo, Starflix gali tai atlikti savo iniciatyva, iš anksto apie tai pranešus klientui. Pašto dėžutėms taip pat netaikomi išteklių ribojimai, tačiau, jei klientų pašto dėžutė trikdo sklandų hostingo paslaugų naudojimą kitiems klientams, tokia riba gali būti nustatyta Starflix iniciatyva.

2.2.11. Pavyzdžiui, jei ,,Starflix” praneša apie įtartiną veiklą, pavyzdžiui, kenksmingos kodo struktūros užklausos sukūrimas serveryje, neįprastas CPU naudojimo didėjimas, nuolatinis šlamšto siuntimas, kitos galimos grėsmės sklandžiam prieglobos paslaugų kitiems klientams naudojimui ar šių sąlygų ir sąlygų pažeidimui. Starflix turi teisę sustabdyti kliento sąskaitą be išankstinio įspėjimo.

2.2.12. Svetainių hostingo sąskaita sustabdoma, jei paslaugos nepratęsiamos per 7 dienas nuo jos pabaigos. Jei paslaugos nepratęsiamos per 30 dienų nuo jos pabaigos, ji bus ištrinta iš ,,Starflix” sistemos. Ištrintą paskyrą, galima atkurti už papildomą mokestį, jei mėnesinėje atsarginėje kopijoje yra šios paskyros informacija.

2.2.13. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ir atsisakyti teikti paslaugas, raštu apie tai informuodamas Starflix per 30 dienų, jei Starflix negarantuoja paslaugų kokybės (pvz.: serveris neveikia daugiau nei 36 valandas per mėnesį). Tokiu atveju Starflix grąžins klientui sumokėtą mokestį už likusį laikotarpį, nuo kliento rašytinio pranešimo apie nutraukimą dienos. Jei klientas nori nutraukti sutartį ir atsisakyti teikiamų hostingo paslaugų, o ne dėl Starflix kaltės, mokėjimas klientui nebus grąžintas, jei pats klientas, naudodamasis trečiuoju asmeniu, arba Starflix atstovu naudojo serverį, ty įdiegė turinio valdymo sistemą, įkėlė failus, sukūrė pašto dėžutes ir t.t.

2.2.14. Mokėjimai grąžinami be mokėjimo sąsajų komisinių mokesčių.

 

2.3. Logotipas

 

2.3.1. Starflix siūlo dviejų tipų logotipo dizainą: laikiną logotipą ir profesionalų logotipą.

2.3.2. Siekiant suteikti klientų lūkesčius atitinkančias logotipo dizaino paslaugas, abu logotipai projektuojami pagal kliento pateiktą informaciją projekto informacijos formoje.

2.3.3. Laikinas logotipas kuriamas tokia tvarka: klientas pateikia logotipui reikalingą informaciją, Starflix paruošia logotipą per 5 darbo dienas ir pateikia jį klientui.

2.3.4. Profesionalus logotipas kuriamas tokia tvarka: klientas pateikia informaciją, Starflix per 5 darbo dienas parengia tris skirtingus logotipų variantus, klientas pasirenka vieną logotipą ir pateikia pastabas dėl šio logotipo per 10 darbo dienų, Starflix atsižvelgia į pastabas ir per 5 darbo dienas pristato logotipą klientui.

2.3.5. Klientas turėtų būti konkretus ir pateikti aiškias pastabas dėl pasirinktų pakeitimų.

2.3.6. Logotipų variantai pateikiami el. paštu .pdf formatu.

2.3.7. Galutinis logotipo variantas klientui  pateikiamas 3 skirtingais dydžiais .png arba .jpeg formatu ir .ai formatu.

 

2.4. Interneto projektai

 

2.4.1. Bendrosios nuostatos

2.4.1.1. Klientai gali užsisakyti interneto svetainių ar internetinių parduotuvių dizaino paslaugas internete adresu starflix.lt. Klientas užsako Starflix talpinimą ir svetainės arba internetinės parduotuvės dizainą, pridėdamas juos į krepšelį. Klientas gali naudoti savo domeną arba užsisakyti naują domeno pavadinimą.

2.4.1.2. Sutartis dėl svetainių dizaino paslaugos yra sudaryta tada, kai klientas įvykdo mokėjimą naudodamas mokėjimo vartus arba atlikdamas rankinį banko pavedimą.

2.4.1.3. Kai mokėjimas yra atliktas, klientas gali užpildyti projekto informacijos formą. Informacijos formoje klientas nurodo savo lūkesčius, norimą dizaino koncepciją, spalvų gamą, patinkančių puslapių sąrašą, tekstinę informaciją, kuri bus naudojama svetainėje, įskaitant įmonės adresą, taip pat pateikia kitą formoje reikalaujamą informaciją. Svetainė kuriama pagal šioje formoje pateiktą informaciją.

2.4.1.4. Jei klientas nepateikia visos reikalingos informacijos, Starflix siekdamas atlikti paslaugą informacijos trūkumą kompensuoja pats, tačiau visada atsižvelgdamas į geriausią dizaino sprendimą ir kliento poreikius.

2.4.1.5. Informacijos trūkumas gali būti išspręstas šiais būdais:

2.4.1.5.1. Jei klientas nepateikia logotipo, Starflix įkelia .png failą su kliento prekės ženklo / įmonės pavadinimu, parašytu tuo pačiu šriftu kaip svetainėje ir naudoja jį kaip logotipą;

2.4.1.5.2. Jei klientas nenurodo puslapių pavadinimų, Starflix naudoja numatytąjį svetainių puslapių rinkinį (apie mus, paslaugos, kainodara, kontaktai);

2.4.1.5.3. Jei klientas nepateikia tekstinės informacijos, Starflix užpildo teksto laukus eilutėmis “Lorem ipsum”;

2.4.1.5.4. Jei klientas nepateikia medijos, Starflix parenka nuotraukas ar vaizdo įrašus savo nuožiūra;

2.4.1.5.5. Jei klientas nenurodo spalvų , Starflix pasirenka spalvas savo nuožiūra;

2.3.1.5.6. Jei klientas nepateikia svetainės dizaino krypties, Starflix pasirenka kryptį savo nuožiūra;

2.4.1.5.7. Jei klientas nenurodo prisijungimo informacijos prie kitam tiekėjui priklausomo domeno, Starflix sukuria svetainę atskirame bet kurio pasirinkto domeno aplanke;

2.4.1.5.8. Jei klientas nepateikia internetinės parduotuvės produktų kategorijų, Starflix sukuria 5 atsitiktines produktų kategorijas;

2.4.1.5.9. Jei klientas nepateikia produktų sąrašo internetinei parduotuvei, Starflix kiekvienai kategorijai prideda 5 atsitiktinius produktus;

2.4.1.5.10. Jei klientas nepateikia produktų nuotraukų internetiniai parduotuvei, Starflix parenka ir prideda atsitiktines produktų nuotraukas;

2.4.1.5.11. Jei klientas nenurodo, kokių pašto dėžučių jis nori, Starflix sukuria pašto dėžutę info@clientsdomain;

2.4.1.6. Starflix gali taikyti įvairius sprendimus, susijusius su informacijos trūkumu, nes klientas nepateikė šios informacijos. Nepateikta informacija negali būti laikoma tinkama priežastimi užsakymo grąžinimui.

2.4.1.7. Kai svetainė yra baigta, Starflix informuoja klientą apie tai el. paštu ir (arba) telefonu ir siunčia jam prisijungimo duomenis prie interneto ar internetinės parduotuvės valdymo.

2.4.1.8. Siekdamas užtikrinti, kad projektas atitiktų lūkesčius, klientas turi teisę du kartus pateikti pakeitimų ir pataisymų sąrašą. Pirmąjį kartą klientas gali pateikti pakeitimų sąrašą per 5 darbo dienas nuo gauto pranešimo. Starflix įvykdo pataisymus per 14 darbo dienų nuo jo gavimo iš kliento. Antrąjį kartą klientas gali pateikti pakeitimų sąrašą per 5 darbo dienas, nuo pranešimo apie atliktus pirmuosius pataisymus. Starflix įvykdo pataisymus per 20 darbo dienų nuo jų gavimo iš kliento ir praneša apie atliktus pataisymus telefonu arba el. paštu. Jei klientas per nustatytus terminus nesuteikia pagrįstų pataisymų pagal šias sąlygas, tai reiškia, kad pataisymai nereikalingi ir klientas priėmė projektą kaip visiškai užbaigtą.

2.4.1.9. Siekiant užtikrinti aiškų ir optimizuotą procesą, klientas turi visiškai užpildyti projekto informacinę formą. Klientas negali prašyti pakeisti tų dalykų, kuriuos jis nurodė projekto informacijos formoje bei dalykų, kuriuos jau yra patvirtinęs. Klientas negali prašyti pridėti papildomos informacijos į svetainę, kurią jis galėjo pateikti pildydamas projekto informacijos formą, tačiau Starflix gali priimti ir pridėti papildomą informaciją savo nuožiūra.

2.4.1.10. Klientas turi galimybę įsigyti dar vieną pataisymą. Atskirai įsigyti pataisymai gali apimti tuos dalykus, kuriuos klientas pateikė projekto informacijos formoje, arba papildomą informaciją, kurią klientas pageidauja.

 

2.4.2. Svetainės dizainas

2.4.2.1. Interneto svetainių kūrimo paslauga yra orientuota į tai, kad sukurtumėte išbaigtą, modernų kliento buvimą internete, pagrįstą “WordPress” turinio valdymo sistema.

2.4.2.2. Svetainės dizaino paslaugos apima šias funkcijas:

2.4.2.2.1. „Wordpress“ ir dizaino sistemos įdiegimas ir nustatymas;

2.4.2.2.2. Sukurta elegantiška svetainė, neatsiliekanti nuo naujausių pasaulio dizaino tendencijų;

2.4.2.2.3. Kuriama iki 20 informacinių puslapių;

2.4.2.2.4. Unikalaus svetainės titulinio puslapio kūrimas;

2.4.2.2.5. Unikalus vidinio puslapio šablono kūrimas;

2.4.2.2.6. Unikalių kontaktinių puslapių kūrimas;

2.4.2.2.7. Unikalių produktų katalogo / galerijos puslapio kūrimas;

2.4.2..2.8. Pasirinkti tinkamus medijos failus slankikliui ar pagrindiniam skyriui;

2.4.2.2.9. Informacijos išdėstymas puslapiams (iki 20 A4 puslapių teksto, parašyto 12 dydžių ir (arba) iki 20 medijos failų);

2.4.2.2.10. Logotipo įkėlimas;

2.4.2.2.11. Favicon įkėlimas;

2.4.2.2.12. Teksto šrifto parinkimas;

2.4.2.2.13. Svetainės atsakas;

2.4.2.2.14. Google žemėlapių integracija;

2.4.2.2.15. Socialinių tinklų puslapių integravimas (iki 10);

2.4.2.2.16. Kontaktinės formos integravimas (iki 10 teksto informacijos laukų, pvz., Vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. Paštas, tema, tekstas ir kt.);

2.4.2.2.17. Svetainėje kuriama viena užklausos forma;

2.4.2.3. Svetainės dizainas nesuteikia galimybės rašyti ar redaguoti svetainės tekstus, taip pat redaguoti medijos failus.

2.4.2.4. Tinklalapio dizainas pateikiamas per 20 darbo dienų po to, kai užpildoma pildoma projekto informacinė forma.

 

2.4.3. Elektroninės parduotuvės dizainas

2.4.3.1. Internetinių parduotuvių dizaino kūtimo paslauga yra orientuota sukurti visiškai funkcionuojančią, pilną ir modernią internetinę parduotuvę klientui, pagrįstą “WooCommerce”.

2.4.3.2. Interneto parduotuvės dizainas apima šias funkcijas:

2.4.3.2.1. “WordPress”, “Design Framework” ir “WooCommerce” diegimas ir nustatymas;

2.4.3.2.2. Sukurti visiškai funkcionalų, elegantišką ir greitą internetinę parduotuvę, suderinamą su naujausiomis pasaulio dizaino tendencijomis;

2.4.3.2.3. Kurti iki 20 informacinių puslapių;

2.4.3.2.4. Unikalaus svetainės titulinio puslapio kūrimas;

2.4.3.2.5. Unikalus vidinio puslapio šablono kūrimas;

2.4.3.2.6. Unikalių kontaktinių puslapių kūrimas;

2.4.3.2.7. Unikalių produktų galerijos puslapio kūrimas;

2.4.3.2.8. Informacijos išdėstymas šiems puslapiams (iki 20 A4 puslapių teksto, parašyto 12 dydžių ir (arba) iki 20 medijos failų);

2.4.3.2.9. Sukuriama iki 10 produktų kategorijų;

2.4.3.2.10. Tinkamos laikmenos pasirinkimas, skirtos slankikliui arba pirmąjam skyriui;

2.4.3.2.11. Pridėta iki 50 produktų (5 kiekvienai produktų kategorijai);

2.4.3.2.12. Pridedama krepšelio funkcija;

2.4.3.2.13. Pridedamas patikrinimo puslapis;

2.4.3.2.14. Visiškai suderintas mokėjimo šliuzo pridėjimas (nemokamas papildinys) su “WooCommerce”;

2.4.3.2.15. Logotipo įkėlimas;

2.4.3.2.16. Favicono įkėlimas;

2.4.3.2.17. Teksto šrifto parinkimas;

2.4.3.2.18. Internetinės parduotuvės atsakas;

2.4.3.2.19. Google žemėlapių integracija;

2.4.3.2.20. Socialinių tinklų puslapių integravimas (iki 10);

2.4.3.2.21. Kontaktinės formos integravimas (iki 10 teksto informacijos laukų, pvz., Vardas, įmonės pavadinimas, telefono numeris, el. Paštas, tema, tekstas ir kt.);

2.4.3.2.22. Svetainėje kuriama viena užklausos forma;

2.4.3.3. Klientas turi pateikti visus prisijungimo duomenis ir informaciją, reikalingą mokėjimo šliuzų integracijai. Jei klientas nepateikia šios informacijos pildydamas projekto informacijos formą arba per 15 darbo dienų, Starflix užbaigia internetinės parduotuvės dizaino paslaugą be mokėjimo šliuzo integracijos.

 

2.5. Svetainės administravimas 

 

2.5.1. Siekiant užtikrinti klientams nuolat tobulinamą tinklalapį, Starflix klientams siūlo svetainių administravimo paslaugą.

2.5.2. Svetainės administravimo sutartis sudaroma, kai klientas užmoka už šią paslaugą.

2.5.3. Svetainės administravimas apima šias atskiras paslaugas:

2.5.3.1. Tekstinės informacijos ar medijos pridėjimas, keitimas ir atnaujinimas svetainėje;

2.5.3.2. Turinio valdymo sistemos, įskiepių ir priedų atnaujinimas, jei jie keičiasi;

2.5.3.3. Naujų pašto dėžučių kūrimas ir palaikymas jų konfigūracijoje.

2.5.4. Interneto svetainės administravimas apima 1 valandą administracinių darbų per mėnesį, tačiau laiką galima padidinti, jei klientas mano, kad svetainei reikia daugiau administravimo. Neišnaudota mėnesio valanda neperduodama kitam mėnesiui.

 

2.6. SEO

 

2.6.1. Starflix skatina klientų svetainę arba internetinę parduotuvę augti paieškos rezultatuose, todėl siūlo įsigyti SEO paslaugas internete.

2.6.2. Paieškos sistemos optimizavimo tikslas – optimizuoti svetainės turinį, kuris atitiktų paieškos sistemų reikalavimus, bei padidinti kliento svetainės reitingą.

2.6.3. SEO paslaugos apima šiuos atskirus veiksmus:

2.6.3.1. Raktinių žodžių strategijos formavimą;
2.6.3.2. Nuolatinį optimizavimą;
2.6.3.3. Puslapių pavadinimų optimizavimą;
2.6.3.4. Meta aprašymų nustatymą ir optimizavimą;
2.6.3.5. Atskirto puslapio skirto fokusavimui raktinio žodžio nustatymas;

2.6.3.6. Raktinių žodžių tankio ir paskirties vietos puslapyje optimizavimas;

2.6.3.7. SEO pavadinimų nustatymas ir optimizavimas;

2.6.3.8. Vaizdų optimizavimas;
2.6.3.9. Registracija į paieškos sistemos SEO priemones;

2.6.3.10. Sistemos formavimas ir pateikimas .xml;
2.6.3.11. Svetainių puslapių pristatymas į paieškos variklį;

2.6.3.12. Nustatyti prioritetinę svetainės versiją;
2.6.3.13. Talpyklos nustatymas;
2.6.3.14. Rezultatų atskaitos prieš ir po Formavimas ir pateikimas.

2.6.4. “Search engine optimization” Starfliks įvykdo per 7 darbo dienas nuo kliento reikiamos informacijos gavimo.

2.6.5. Starflix taiko geriausius paieškos optimizavimo įrankius ir metodus, kad būtų pasikta paieškos rezultatų viršūnė. Starflix nekontroliuoja arba neturi įtakos paieškos sistemos rezultatams, bet pritaiko svetainę pagal paieškos sistemos reikalavimus ir negali garantuoti tikslios kategorijos arba ją tiksliai nustatyti po paieškos optimizavimo.

 

2.7. Reklamos valdymo paslaugos

 

2.7.1. Elektroniniu būdu Starflix klientai gali įsigyti Google Adwords, Facebook, Yandex, Bing ir Twitter reklamos valdymą visuose šių socialinių tinklų siūlomuose reklamos tinkluose ir priemonėse.

2.7.2. Reklamos valdymas šiuose tinkluose apima reklaminės paskyros sukūrimą, reklaminių tekstų surašymą, reklaminio biudžeto paskyroje suformavimą, visų reklaminės kampanijos parametrų nustatymą, reklaminio turinio parodymų optimizavimą ir monitoringą bei ataskaitų parengimą.

2.7.3. Reklamos valdymas neapima reklamjuosčių, vaizdo klipų ar kitos vaizdinės medžiagos kūrimo ar redagavimo. Šios paslaugos gali būti įsigytos kaip atskirai apmokestinamos Starflix paslaugos.

2.7.4. Reklamos kampanija įgyvendinama pagal kliento pateiktą informaciją. Klientas informaciją pateikia užpildydamas anketą, kurioje nurodo reklaminės kampanijos tikslus, pageidaujamas reklamuoti prekes/paslaugas, pateikia šių prekių/paslaugų aprašymus, tikslinės auditorijos specifikacijas, reikalingą vaidzinę medžiagą (jei tokia reikalinga), preliminarius raktinius žodžius, reklaminės kampanijos pradžios ir pabaigos datas bei specialius pageidavimus.

2.7.5. Tuo atveju, jei klientas pateikia ne visą prašomą pateikti informaciją, Starflix informacijos trūkumus užpildo savo nuožiūra. Jei anketoje nenurodoma reklaminės kampanijos pradžios data, kampanija pradedama per 5 darbo dienas. Jei anketoje nenurodoma reklaminės kampanijos trukmė, kampanijos trukme nustatomas kalendorinis mėnuo, o jei suformuoto biudžeto nepakanka kalendoriniam mėnesiui, tuomet tiek dienų, kiek yra užpildoma minimalių dienos biudžetų.

 

2.8. Banerių dizainas

 

2.8.1. Starflix klientai gali įsigyti reklaminių banerių dizainą internete.
2.8.2. Klientas, sumokėjęs už paslaugas, gali užpildyti ir pateikti reklaminių banerių dizaino informacinę formą.
2.8.3. Starflix rengia banerius pagal klientų pateiktą informaciją ir per 5 darbo dienas po projekto informacijos gavimo pateikia klientui juos el. paštu. Baneriai pateikiami .jpeg arba .gif formatu.
2.8.4. Klientas gali pateikti reklaminių abanerių pakeitimus per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo. Jei klientas neprašo pakeitimų per 5 darbo dienas, tai reiškia, kad klientą rezultatas tenkina.

 

2.9. Socialinio tinklo puslapio informacija

 

2.9.1. Starflix klientai gali įsigyti socialinių tinklų puslapių kūrimą.
2.9.2. Klientas, sumokėjęs už paslaugas, gali užpildyti ir pateikti socialinio tinklo puslapio kūrimo informacijos formą.
2.9.3. Starflix sukuria ir įkelia profilio paveikslėlį ir viršelio nuotrauką į atitinkamą socialinės žiniasklaidos puslapį ir per 5 darbo dienas nuo projekto informacijos gavimo, informuoja klientą apie socialinio tinklo puslapio kūrimo užbaigimą.
2.9.4. Klientas gali pateikti reklaminių antraščių pakeitimus per 5 darbo dienas po to, kai bus informuotas apie socialinio tinklo kūrimo užbaigimą. Jei klientas neprašo pakeitimų per 5 darbo dienas, tai reiškia, kad klientas yra patenkintas rezultatu.

 

2.10. Socilinių tinklų administravimas

 

2.10.1. Starflix klientai gali įsigyti socialinės žiniasklaidos puslapio administravimo paslaugą.

2.10.2. Klientas pasirenka atnaujinimų per savaitę skaičių, kurį jis nori paskelbti savo socialinio tinklo puslapyje ir moka už paslaugą.

2.10.3. Atsiskaičius už šią paslaugą klientas gali užpildyti projekto informaciją. Socialinio tinklo administracija vykdoma pagal užpildytą projekto informacijos formą.

 

2.11. Papildiniai

 

2.11.1. Google Analytics

2.11.1.1. Klientai gali įsigyti Google Analytics integraciją į savo svetainę.

2.11.1.2. Klientas moka už paslaugą ir pateikia informaciją, reikalingą paslaugai atlikti.

2.11.1.3. Starflix per 5 darbo dienas nuo reikalingos informacijos gavimo integruoja Google Analytics į kliento svetainę ir informuoja klientą.

2.11.2. Google verslui

2.11.2.1. Klientai gali įsigyti Google verslui kūrimo paslaugą Starflix internetinio apsipirkimo aplinkoje.
2.11.2.2. Po apmokėjimo už paslaugą, klientas pateikia informaciją reikalingą paslaugų teikimui, per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo, Starflix klientui sukuria Google verslui.

2.11.3. Kalbos integracija
2.11.3.1. Klientai gali įsigyti užsienio kalbos integraciją į svetainę.
2.11.3.2. Po apmokėjimo už paslaugas, klientas pateikia svetainės vertimą, o Starflix per 10 darbo dienų įtraukia papildomą kalbą į kliento tinklalapį.
2.11.3.3. Kalbos integravimo paslauga apima vertimo į 10 skirtingų puslapių pridėjimą iki 10 A4 puslapių, kuriuose yra 12 dydžio informacijos.
2.11.3.4. Kalbos integravimo paslauga neapima tekstų vertimo ir kliento siunčiamų vertimų redagavimo.
2.11.4. Live-chat integracija
2.11.4.1. Klientai gali įsigyti live-chat integravimą į savo svetainę.
2.11.4.2. Starflix naudodama labiausiai pažengusį tiesioginio pokalbio papildinį „tawk.to“ arba „Facebook Messenger“ integruos jį į kliento interneto svetainę, per 3 darbo dienas nuo mokėjimo už paslaugą.
2.11.4.3. Baigę integraciją, Starflix klientui siunčia prisijungimo duomenis, kad galėtų naudoti live-chat aplikaciją tiek darbalaukyje, tiek mobiliajame telefone.

 

3. REKLAMINIAI PASIŪLYMAI

 

3.1. Web Akademija

 

3.1.1. Starflix finansuoja, kuria ir palaiko socialiai atsakingą edukacinį projektą Web Akademija, padedantį jauniems talentingiems dizaineriams patekti į interneto dizaino rinką ir gauti sertifikatą.

3.1.2. Vykdydama Web Akadeimijos projektą, Starflix siūlo galimybę smulkiajam verslui įsigyti nemokamą internetinę parduotuvę, kurią sukuria Web Akademijos projekto dalyviai, prižiūrimi “Starflix” dizainerių.

3.1.3. Starflix imasi visų teisinių įsipareigojimų, susijusių su Web Akademijos projektu, įskaitant įsipareigojimą kurti visas paslaugas, dėl kurių susitarta Web Akademijos vardu.

3.1.4. Starflix garantuoja, kad Web Akademijos dalyviai sukurs svetainę ar internetinę parduotuvę pagal šias taisykles ir sąlygas (žr. 2.4 skirsnį), išskyrus 2.4.1.8 straipsnio išimtį. Web Akademijos kuriamas produktas apima ne vieną, o du klaidų taisymus.

3.1.5. Smulkiojo verslo savininkai, dalyvaujantys Web Akademijos projekte, norėdami sukurti darbo aplinką Web Akademijos studentams, privalo užsisakyti Starflix hostingą pasirinktam projektui – svetainei ar internetinei parduotuvei.

3.1.6. Starflix sutinka ir patvirtina, kad Web Akademijos klientai gali naudotis tomis pačiomis klientų teisėmis, kaip ir bet kuris kitas nuolatinis klientas, bei įsigyti priedų, specialiomis kainomis.

 

3.2. Konsultadienis

 

3.2.1. Starflix siekia būti atvira kompanija bei didinti verslo bendruomenių supratimą ir rafinuotumą internete ir jo galimybėse. Dėl šios priežasties Starflix kviečia bet kokio dydžio verslo savininkus, rinkodaros specialistus, administracijos darbuotojus, nemokamai konsultuotis apie internetinę rinkodarą ir gauti aukščiausio lygio patarimus.

3.2.2. Konsultacijų metu lankytojai gali būti apdovanoti specialiomis nuolaidomis, tačiau konsultacijos neėpareigoja, kliento įsigyti Starflix paslaugas.

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4.1.  Šios sąlygos yra parengtos vengiant sudėtingų teisinių terminų, siekiant užtikrinti jų aiškumą.

4.2. Visi ginčai, kylantys dėl šių sąlygų, turi būti sprendžiami derybų keliu ir tik tuo atveju, jei ginčo neįmanoma išspręsti, kreipiantis į Lietuvos Respublikos teismą.
4.3. Starflix pasilieką galimybę betkada keisti šias sąlygas.

 

Sąlygos patvirtintos UAB Starflix Vilnius direktoriaus įsakymu.